Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Код на продукта:  
5.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Издателство: КИИП София-град
 Издадена: 2012 г.
Корици: меки