Наредба №6 за присъединяване ... към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Наредба №4 за присъединяване ... към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98