Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Програма от мерки за успокояване на движанието на входовете в населените места. Програма от мерки за обезопасяване на неподвижните препятствия ....

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98