Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Издателство "Блестящ факел"
2.75 лв.
Добави

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НАРЕДБА № 13 ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА ... 1

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 12


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда ... 13

2. Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект ... 45

3. Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба ... 48

©2018 ArTechStore. Всички права запазени