Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи

Код на продукта:  
25.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Г. Димитров
Издателство:  АВС Техника
 Издадена: 2014 г.
Корици: меки

Проблемът за загубите на вода от водоснабдителните системи е изключително актуален за България, поради значителната им големина (около 60 % от денонощната консумация на вода) и необходимостта от повишаване на знанията за тяхното установяване и намаляване.

Съдържанието на книгата „Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи“ е свързано с основните фактори, влияещи върху повишаването на ефективността на водоснабдителните системи, определянето, оценката и начините за намаляване на физическите загуби на вода, регулирането на налягането, активният контрол на течовете, информационните истеми, търговските загуби на вода и намаляването на преразхода на вода от водочерпните арматури и санитарни прибори.

Книгата „Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи“ е предназначена на инженерно-техническия персонал от фирмите по експлоатация на селищните и сградните водоснабдителни системи. Тя може да се ползва от студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“ в УАСГ и други висши учебни заведения, както и от проектанти, изпълнители и контролиращи органи.


  • Издателство: ABC Техника