НАРЕДБА № РД-02-20-3 ЗА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Код на продукта:  
16.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК

НАРЕДБА № РД-02-20-3 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА

Наредбата заменя досега действащите:

Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения от 1987 г.
Норми за проектиране на психиатрични болници от 1987 г.
Норми за проектиране на общежития от 1988 г.
Норми за проектиране на кина от 1987 г.

В Наредбата са разработени общите специфични експлоатационни показатели за изброените видове сгради, относно:

механично съпротивление и устойчивост;
безопасност в случай на пожар;
хигиена, здраве и околна среда;
достъпност и безопасна експлоатация;
защита от шум;
енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
устойчиво използване на природните ресурси

В отделни разработки са:

сгради за образование и наука;
сгради за здравеопазване и лечебни заведения;
сгради за култура и изкуство;
музеи и художествени галерии;
библиотеки и хранилища.

За всеки от видовете сгради има отделни изисквания по отношение териториалноустройствените норми, функционални и планировъчни решения; изисквания към обзавеждането и/или технологичното  оборудване, електрическите, водопроводните, отоплителните и др. инсталации. Изискванията (нормите) са за проектиране, изпълнение и поддържане.

Разделът Сгради за образование и наука обхваща: детски ясли и градини; училища; центрове за подкрепа за личностно развитие; висши училища; общежития за ученици и студенти.

Разделът  Сгради  за  здравеопазване  и  лечебни  заведения обхваща видове основни и спомагателни сгради и обслужващи помещения в тях.

Разделът  Сгради  за  култура  и  изкуство  включва освен изискванията  към  сградите  и  залите  за  зрители  и/или посетители, сцени, подиуми, арени и помещения и пространства за обслужване на зрители (посетители).

Изискванията  на  наредбата  се  отнасят  не  само  за проектирането,  както  беше  досега в отменените норми, а  и  за изпълнението  и  експлоатацията  на  сградите  и инсталациите в тях.15,00 лв.
Опции за покупка
Количество:
Цена: 15,00 лв.
Бърза поръчка Без формалности
Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на сайта.


  • Издателство: СЕК