НАРЕДБА № 3 ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ

Код на продукта:  
21.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство СЕК

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

С тази наредба се урежда устройството на електрическите уредби и електропроводните линии за постоянен и променлив ток с напрежение до 750 kV, свързано с технологията на извършваната дейност, критериите за избора на съоръженията и техническите средства за експлоатация.


  • Издателство: СЕК