Лекции по физика /англ. език/

Код на продукта:  
13.68 лв.

Крайна цена с ДДС:


Под редакцията на доц. д-р Ж. Пейков
Издателство:  УАСГ