Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI-XX век) бекташи и къзълбаши/алеврии

Код на продукта:  
14.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Любомир Миков
Издателство: Академично издателство "проф. Марин Дринов"
 Издадена: 2012 г.
Корици: твърди

Тази монография е първа по рода си и е посветена на култовата архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България – бекташи и къзълбаши. Тя съдържа тринадесет глави, с които са съставени следните четири части: култова архитектура (ХVI–ХХ в.), живопис и пластика (ХIХ–ХХ в.), текстилна орнаментика (ХХ в.) и символика на съответните образи, цветове и числа. В изданието са включени и три приложения, представляващи нови изследвания. Добавен е и нов илюстративен материал, свързан с тях. Изследването е интердисциплинарно. В него са разгледани произведения на професионални и самоуки творци, тъй като художествената култура на бекташите и къзълбашите в България се представя както от професионално, така и от народно изкуство. Книгата е богато илюстрирана и е предназначена за най-широк кръг читатели.


  • Издателство: Академично издателство проф. Марин Дринов