Конструиране на мебели, врати и прозорци

Код на продукта:  
13.90 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Георги Кючуков
 Издателство: Матком
 Издадена: 2009г.
Корици: меки

Производството на мебели при новите условия на динамично развиващи се дизайн, техника, материали и технологии изисква подобряване на професионалната подготовка на проектанти, конструктори, технолози и производители.

Задачата на настоящия учебник е да даде необходимите познания на учениците от професионалните гимназии в областта на дървообработвнето и вътрешната архитектура при проектирането и конструирането на мебелите и да подпомогне преподаванията на техните учители. Учебникът може да се ползва и от студентите от специалностите "Дървообработване и производство на мебели" и "Инженерен дизайн" (Интериор и дизайн на мебелите) от ЛТУ - София.

При изложението на съдържанието на основните въпроси от учебния материал авторът се е старал да отрази и резултатите от научно-изследователската работа на българската школа по конструиране, оразмеряване и изпитване на мебелите, както и на реномираните лаборатории в чужбина по проблемите на конструирането на мебели.