Картон А3 с рамка по дескриптивна геометрия /за техническа графика/

Код на продукта:  
0.80 лв.

Крайна цена с ДДС: