КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ - НАРЕДБА № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Код на продукта:  
10.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ - НАРЕДБА № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ГРАВИТАЦИОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАКУУМНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОРНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПСОВ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА В ПСОВ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПОМПЕНИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ
КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ

ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПСОВ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ10,80 лв.
Опции за покупка
Количество:
Цена: 10,80 лв.
Бърза поръчка Без формалности
Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на сайта.
 


  • Издателство: СЕК