Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно ЕВРОКОД

Код на продукта:  
39.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Михаил Цанков
Издателство: КИИП
Издадена: 2012 г.
Корици: меки

Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно ЕВРОКОД

1. Въведение.

2. Технологичност на стоманените конструкции.

изпълнение, стойност
технологично проектиране
технологични процеси

3. Указания за избор на класа на стоманата съгласно Еврокод 3.

увод
избор на стоманата съгласно "Норми за проектиране на стоманени конструкции-87"
избор на стоманата съгласно Еврокод 3
процедура и препоръки

4. Спецификации и документация.

спецификации за изпълнение
строителна документация

5. Основни съставни материали.

общи бележки
идентификация, документи за инспекция и възможности за проследяване
продукти от строителна стомана
стоманени отливки
консумативи, използвани при заваряване
механични свързващи елементи
дюбели и шпилки
контактни строителни разтвори
температурни фуги при мостове
високоякостни кабели, пръти и обтяжки
конструктивни опори (лагери)

6. Подготовка и сглобяване.

общи бележки
идентификация
транспортиране и съхранение
рязане
формоване
пробиване
изрязване
плътно допрени носещи повърхности
сглобяване
контролно сглобяване (пробен монтаж)

7. Заваряване.

процес
проектиране на заварени съединения
видове заваряване
окачествяване на процедурите за заваряване и на персонала, който осъществява заваряването
подготовка и изпълнение
дефекти, методи за контрол и критерии за приемане на заварени съединения
заваряване на стомани устойчиви на атмосферни влияния

8. Механични крепежни елементи.

общи бележки
използване на болтови съединения
натягане на ненапрегнати болтове
подготовка на контактните повърхности при напрегнати болтове (фрикционни съединения)
натягане на предварително напрегнати болтове
"пас" болтове
нитоване
закрепване на елементи с малка дебелина
използване на специални крепежни елементи и методи за закрепване
механично повреждане на неръждаема стомана

9. Монтаж.

общи бележки
условия на строителната площадка
методи за монтаж
геодезическо заснемане
опори и анкери
монтажни дейности на строителната площадка

10. Обработка на повърхността.

общи бележки
подготовка на стоманени съставни елементи
стомани, устойчиви на атмосферни влияния
галванично свързване
галванизиране
изолиране на пространства
повърхности в контакт с бетон
недостъпни повърхности
ремонтни работи след рязане или заваряване
почистване след монтажните работи

11. Геометрични допустими отклонения.

видове допустими отклонения
съществени допустими отклонения
функционални допустими отклонения

12. Проверка, изпитване и коригиране.

общи бележки
съставни продукти и компоненти
производство: геометрични размери на произведените компоненти
заваряване
механични крепежни елементи
обработка на повърхността и предпазване от корозия
монтаж13. Приложения.