Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти

Код на продукта:  
81.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Божидар Божинов, Симеон Попов
Издателство: Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство
Издадена: 2016 г.
Корици: твърди

Теория и числени примери
Сгради и съоръжения, фундирани на пилоти
Противосвлачищни конструкции, подпорни стени
Укрепване на стените на дълбоки изкопи


  • Издателство: Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство