Инженерна геодезия

Код на продукта:  
21.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Димитър Тонков
Издадена: 2018 г.
Корици: меки

Учебникът по дисциплината "Инженерна геодезия" е написан в съответствие с утвърдената учебна програма за обучение на студентите от специалностите "Водоснабдяване и канализация", "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство" при Хидротехническия факултет на УАСГ. В него се дават необходимите знания по инженерна геодезия, свързани с основните принципи и методи на инженерно-геодезическите работи при проучването, проектирането и трасирането на инженерни обекти.