Геодезия II. /Учебник за професионални гимназии/

Код на продукта:  
16.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Б. Варадинов и др.
Издателство: Техника
Издадена: 2012 г.
Корици: меки

 Учебникът е написан в съответствие с тематичния план по геодезия, който е одобрен от МОН през 2000 г. В него са разгледани въпросите, свързани с опорните геодезически мрежи на страната. Застъпени са държавната нивелация, дадени са основни понятия за държавната триангулачна мрежа на България, както и за триангулачните мрежи с местно предназначение. Подробно са разгледани координатните изчисления, изчисляването на полигоновите вериги, както и тригонометричното определяне на точки. Включени са и числени примери, включително и за автоматизирана обработка на измервания с тотална станция.
       Учебникът е предназначен за учениците от XI клас на професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.