Еврокодове. Ръководоство за проектиране на стоманобетонни конструкции. ЧАСТ ПЪРВА: МНОГОЕТАЖНА ОФИСНА СГРАДА + диск

Код на продукта:  
22.10 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Доц. д-р инж. Йордан Милев, Доц. д-р инж. Васил Кърджиев
Под общата редакция на доц. д-р инж. Йордан Милев
Издателство: КИИП
Издадена: 2013 г.
Корици: меки

Книгата има основна цел да подпомогне инженерите от практиката и студентите от горните курсове на УАСГ при проектиране на сгради със стоманобетонна носеща конструкция в съответствие със системата Конструктивни Еврокодове. Ръководството е фокусирано върху практическата страна на проблемите при строително-конструктовното проектиране. Разработен е почти пълен пример на многоетажна офисна сграда, като са разгледани в детайли основните й конструктивни елементи – етажна безгредова плоча, сеизмичната й стенна конструкция и фундаментната й плоча. Особено внимание е обърнато на решенията с помощта на съвременен професионален софтуер, като SAP2000.