Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа. Практическо ръководство + диск

Код на продукта:  
46.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Й. Милев
Издателство: КИИП
Издадена: 2013 г.
Корици: меки

Книгата има основна цел да подпомогне инженерите от практиката и студентите от горните курсове на УАСГ при проектиране на сгради със стоманобетонна носеща конструкция в съответствие със системата Конструктивни Еврокодове. Ръководството е фокусирано върху практическата страна на проблемите при строително конструктовното проектиране. Разработен е почти пълен пример на многоетажна офисна сграда, като са разгледани в детайли основните й конструктивни елементи – етажна безгредова плоча, сеизмичната й стенна конструкция и фундаментната й плоча. Всички изследвания са в пълно съответствие със съответните европейски норми за проектиране – Еврокод 0, Еврокод 1, Еврокод 2, Еврокод 8, както и техните Национални приложения. Авторите са се постарали да адаптират всички решения с българската строителна практика на базата, както на дългогдишния си преподавателски опит в УАСГ, така и на разнообразния си практически проектантски опит. Особено внимание е обърнато на решенията с помощта на съвременен професионален софтуер, като ETABS2000.
В приложенията са дадени указания стъпка по стъпка, как да бъдат разработвани изчислителни модели за отделните конструктивни елементи. Примерите са, разработени така, че се окуражават решения в средата на MS Excel.