Екология и архитектура Екологично устройство на регионалните комплекси, селищни територии и архитектурата на сградите

Код на продукта:  
33.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Младен Панчев
Издателство: Академично издателство "проф. Марин Дринов"
 Издадена: 2006 г.
Корици: меки

Авторът на книгата се стреми да покаже колко важно е за хората да мислят и действат равнозначно както за настоящото опазване, така и за екологичното перспективно устойчиво развитие на антропогенезираната околна среда. В книгата се разкрива неговата ясна позиция за въздействието на екологичните закономерности върху жизнената среда на човека, в която една от водещите роли принадлежи на архитектурата. Представени са световните тенденции и вижданията на автора за взаимоотношенията между биологичното развитие в природата и съществуващите технологични направления, свързани с екологията, диктуващи пространственото, функционалното, композиционното, естетическото и социалното решаване на проблемите за биологосъобразен просперитет на урбанизираната жизнена среда. Дават се общи познания по екология, за терминологията и процесите, които са обвързани с нарушенията в урбанизираното и архитектурното пространство. Проследяват се възможностите за екологично, териториално, ландшафтно и селищно устройство. Разкриват се пътищата за актуализиране на екологичните проблеми в регионалните комплекси, селищата и сградите, които определят процеса за екологизация на архитектурната среда.


  • Издателство: Академично издателство проф. Марин Дринов