ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ

Код на продукта:  
9.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
Сборникът съдържа:
Разходни норми (разчети)
Нормативи за контрол и приемане

Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделните специалности, характеристиките на влаганите в строежите строителни материали и производителността на различните машини и инструменти. Използват се като база за разработване на прогнозни и разплащателни единични анализни цени за всички видове строителни дейности и ремонти.

Сборникът Електрически инсталации в сгради е актуализиран през 2013 г.


  • Издателство: СЕК