Двойната винтова анфилада на архитект Георги Берберов

Код на продукта:  
34.88 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Тодор Цигов
Издателство: Даниела Убенова
Издадена: 2020 г.
Корици: твърди
Страници: 175

С незаслужено забравената концепция за двойна винтова анфилада и двоен достъп арх. Георги Берберов преосъществява архитектурно-урбанистичния синтез на възрожденските ансамбли. Така възрожденското строително наследство - и скритият му социокултурен потенциал, предположен още от св. Кирил и св. Методий - стават приложими в съвременни условия. Светите братя създават писмеността ни и първите богословски преводи от гръцки език, имащ дотогава две хилядолетия книжовно развитие. За да му съответства при преводите, безписменият славянобългарски език е преобразуван така, че развитието на културата ни продължава, сякаш имайки хилядолетно книжовно минало. Това разкрива и архитектурни възможности. Подходът на св. Кирил и св. Методий може да се обобщи като въвеждане в действителността на формални следи от неслучило се, но желано минало, пораждащи съответно действително бъдеще. А изкуствената жизнена среда е всеобхватен колектор на следи от случващото се. Сред тях архитектът може също да оставя следи от неслучило се, желано минало, сугестивно задаващи по-благоприятно бъдеще. Като архитектурно-урбанистичен синтез концепцията за двойна винтова анфилада и двоен достъп предполага нужния за това контекст - всеобхватната образна и утилитарна интеграция на застройката и въздействието ѝ - съвременна архитектурно-сугестивна база за развой на кирило-методиевия потенциал в българската култура. Разработката на арх. Берберов свидетелства както за разсъдъчно, така и за интуитивно постигане на концепцията: паралелно по линия на науката и на българската традиция.

Въведение
Предисловие
Двойната винтова анфилада и двойният достъп
Провалената хабилитация на арх. Георги Берберов
Философските начала в творческите позиции на арх. Георги Берберов
Заключение
Георги Берберов: хабилитационен труд. Пространствени и функционални взаимоотношения в архитектурата. Дом на руската наука и култура, гр. СофияAгора
За пространствения комфорт в апартаментните жилища
Значимост на психологическия фактор
Двойна винтова анфилада и двоен достъп
Философия и архитектураБиблиография
Приложения
Литература и документи
Рецензии