Дневник на монтажните работи

Код на продукта:  
4.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Приложение № 7 към чл. 41 от Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни работи.