Българският графичен дизайн. История, тенденции и развитие

Код на продукта:  
26.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: д-р Димитър Енев Димитров
Издателство: НБУ
Издадена: 2014 г.
Корици: меки

Графичният дизайн е процес, в който визуалната информация придобива форма и структура. Принципите на графичния дизайн в класическата дизайн теория се свеждат основно до функционализъм на формата. От друга страна, целта на графичния дизайн е да бъде всичко стилно, културно и красиво. Няма област в живота, в която всъщност да няма присъствие на графичния дизайн. Би трябвало всички, които се занимават с графичен дизайн, да се почувстват мисионери, изпълнявайки дълга си към обществото. Всички етапи на развитие, настоящето и бъдещето на графичния дизайн в България, са разгледани в книгата.