Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98