БДС EN 1992-1-1 Указания - Велинов

Код на продукта:  
12.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автори:
Константин Велинов, Никола Ангелов, Атанас Георгиев

Съдържание
Означения и литература 2
Част І: Изходни данни 4
1. Метод за проектиране 5
2. Въздействия 7
3. Бетон, армировка, взаимодействие 10
Част ІІ. Крайни гранични състояния 18
4. Огъване със и без осови сили 19
5. Срязване 30
6. Усукване 40
7. Продънване 42
7А. Местен натиск 49
Част.ІІІ. Експлоатационни гранични състояния 51
8. Контрол на провисванията 52
9. Контрол на нормалните пукнатини 56
Част.ІV. Проектиране на традиционни елементи 58
10. Гредови плочи 59
11. Греди 68
12. Къси греди и конзоли 83
13. Безгредови плочи 88
14. Колони 99
15. Монолитни единични фундаменти 112