Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Код на продукта:  
24.85 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издател: БАИС
260 страници – меки корици
Първо издание
ISBN 978-619-188-764-4
 

Ръководство
за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Настоящото ръководство се издава от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) с цел да подпомогне участниците в инвестиционния процес: инвеститори, проектанти, консултанти, строители в тяхната работа за защита на сградите и съоръженията от въздействието на водата.

Освен пряката професионална дейност, настоящото ръководство е предназначено да подпомогне и процеса на обучение на технически специалисти в професионалните гимназии и университетите, в центровете за професионално обучение на изпълнителски кадри.

Ръководството е изготвено на основата на „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи строежите” на МРРБ в последната й редакция от 08.06.2016 г. Това се прави с цел пълно съответствие на действащата нормативна база.

Допълнени са практически технически решения, детайли и визуализации, които да подпомогнат по-лесното прилагане на съответните хидроизолационни системи и решения.