РАЗХОДНИ НОРМИ ЗА СМР - КОМПЛЕКТ

Код на продукта:  
84.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделните специалности, характеристиките на влаганите в строежите строителни материали и производителността на различните машини и инструменти. Използват се като база за разработване на прогнозни и разплащателни единични анализни цени за всички видове строителни дейности и ремонти.

Комплектът разходни норми включва 13-те книги с разходни норми по СЕК:

 • Земни работи
 • Кофражи и армировки
 • Бетонни работи
 • Зидарски работи
 • Довършителни работи І част
 • Довършителни работи ІІ част
 • Сградни водопроводни и канализационни инсталации
 • Външни водопроводи и канализации
 • Електроинсталационни работи в сгради
 • Тръбопроводи, отопление и вентилация
 • Стоманени конструкции - изработване и монтаж
 • Пътища, улици, тротоари, озеленяване
 • Разваляне и разрушаване на сгради