План за безопасност и здраве + CD

Код на продукта:  
16.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


  • Основни положения за съставяне на План за безопасност и здраве
  • Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес
  • Нормативна уредба, която трябва да използва проектантът на План за безопасност и здраве
  • Задължително съдържание на План за безопасност и здраве
  • Методически указания за разработване на План за безопасност и здраве
  • Инструкции по безопасност и здраве
  • Обектова документация и мероприятия по ЗБУТ
  • Пример за челен лист
  • Обяснения за разработване на различните части от съдържанието на План за безопасност и здраве