Отчетна книга за събиране и транспортиране/съхраняване на отпадъци

Код на продукта:  
8.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Отчетната книга за събиране и транспортиране/съхраняване на отпадъци е Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3 от Наредба № 1/2014 на МОСВ.

Забележка: Книгата задължително се прошнурова и номерира. Заверява се преди започване на дейността от компетентен орган/РИОСВ и се води за цялостна дейност.

Формат: 20/29 см, 50 стр., мека корица, 100 стр.