Наръчник актуализирани разходни норми на материалите Т.1-2/ Комплект

Код на продукта:  
75.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Младен Любенов
Издадена: 2008
Корици: меки

Наръчникът е ценно помагало за техници, инженери, проектанти, инвеститори и всички други, занимаващи се със строителство.
Тук са събрани на едно място всички нормативи за материалите в строителството, които имат приложение при изпълнението на различните видове строителни и монтажни работи. Тук те са отразени в два тома и са подредени на 4 отделни части. Всички видове СМР са кодирани и приспособени за компютърно отразяване на данните. Нормативите са актуализирани към края на 2007 г.
В първия том са отразени разходните норми само за материалите, необходими за различните архитектурно-строителни работи по асортимент на изпълнение на: високо строителство, пътно, жп, хидротехническо и зелено строителство. Тук са дадени и практически указания за съставяне на количествени сметки за тях.
Във втория том ще намерите всичко само за материалите при изпълнението на монтажните работи за: водоснабдяване и канализация, отопление в сгради, вентилация и климатични инсталации, изработка и мотаж на стоманени конструкции, монорелсови и телферни пътища, асансьори, ел.инсталации в сгради, монтаж на машини и съоръжения.
Посочена е номенклатурата на най-употребяваните материали при изпълението на различните видове СМР с обозначен КОД по европейската номенклатура на PRODKOM-list и тази на НОК, подредени по азбучен ред. В табличен вид е посочена теоретичната маса на съответните материали за единица дименсия.