НЕВИДИМИЯТ КАМЪК

Код на продукта:  
45.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство: Класика и стил
Издадена: 2023 г.
 

Плановете на цар Давид за Храма
„Тирският цар Хирам проводи при Давида пратеници, и кедрови дървета, и каменоделци, и дърводелци, за да му съградят дом. Като разбра Давид, че Господ го утвърди за цар над Израиля, че царството му се въздигна високо, заради народа му Израил,...“ Първа книга Паралипоменон, 14:1–2
„И повика сина си Соломона и му завеща да построи дом на Господа, Бога Израилев. и каза Давид на Соломона: сине, имах на сърце да построя дом на името на Господа, моя Бог, но биде към мене слово Господне и Ми се каза: ти си пролял много кръв и си водил големи войни; ти не бива да градиш дом на името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред лицето ми. ето, ще ти се роди син: той ще бъде мирен човек; ще му дам спокойствие откъм всички околни врагове, затова името му ще бъде Соломон. В негови дни ще дам на Израиля и мир, и спокойствие.“ Първа книга Паралипоменон, 22:1–19
„И давид почина при отците си и биде погребан в Давидовия град... тогава Соломон седна на престола на баща си Давида, и царуването му беше много крепко.“ Трета книга Царства, 2:10–12
„И каза: Господи, Боже Израилев! няма Бог, подобен на тебе, нито на небето, нито на земята. Ти пазиш завета и милостта към рабите Си, които ходят пред тебе с всичкото си сърце; ти изпълни на Своя раб давида, мой баща, това, що му бе говорил; каквото бе изрекъл с устата Си, днес изпълни с ръката Си.“ Втора книга Паралипо- менон, 6:14–15.
Започването на Храма
„И начена Соломон да строи дома Господен в Иерусалим, на планина Мория, която бе посочена на баща му Давида, на онова място, що бе приготвил Давид, върху гумното на иевусееца Орна. А начена да го строи на втория ден от втория месец през четвъртата година на своето царуване.“ Втора книга Паралипоменон, 3:1–17
Майсторът строител
„И тъй, пращам (ти) човек умен, надарен със знания – Хирам-Авия, син на жена от дановите дъщери, а баща му е тирец; той знае да работи изделия от злато и от сребро, от мед и от желязо, от камъни и от дърво, от пурпурна и синя прежда, от висон и от багреница и да изрязва всякаква резба и да извършва всичко, що му бъде поръчано, заедно с твоите художници и с художниците на моя господар Давида, твоя баща.“ Втора книга Паралипоменон, 2:3–18
“Библията в Масонството”; стр 272-273; “Невидимият камък”, книга издадена по случай 300-годишнината на Конституции от 1723 г.