НАРЕДБА № 16 ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ

Код на продукта:  
4.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


С Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти се регламентират редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите на различните видове енергийни обекти.