Кабалистичното дърво на живота

Код на продукта:  
20.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


  • Автор: Зев Бен Шимон Халеви
  • Издателство: Класика и стил
  • Издание: Мека корица
  • Брой страници: 238

“Тази книга представлява изследване на метафизическа схема, позната като Кабалистично Дърво на живота, изградено въз основа на древни, средновековни и съвременни възгледи относно неговите принципи. Структурата и динамиката на съществуването са описани в големи подробности, например в контекста на икономиката, междуполовата любов и еволюционната прогресия. Подобни примери показват действието на космическите закони в пределите на четирите взаимно проникващи свята от Стълбата на Яков. В контекста на тази схема е обяснено предназначението на човечеството с оглед различни нива на физическо, психологическо и духовно развитие. Ние сме част от взаимодействията на материя, форми и сътворение в рамките на колосален процес, чийто първоначален импулс е даден в Божествената сфера.”
З‘ев бен Шимон Халеви