Достъпност до културното наследство

Код на продукта:  
30.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Доника Георгиева
Предговор от проф. арх. Тодор Кръстев, д.а.н.

ISBN 978-619-239-932-0
Издателство Авангард Прима
Първо издание, 2024
Меки корици, 226 страници

Достъпността до културното наследство е оптимистичен начин на мислене – за способностите на хората, за качествата на наследството, за архитектурните проявления. Тя е преди всичко креативно мислене. Да, обаче… извън кутията.  
 

„Възприетата концепция за достъпност предполага един различен поглед към културното наследство. За автора наследството не е самостоятелна, изолирана система, то е интегрирано в материалната среда. В същото време то е многостранно явление, с множествени смисли и далече не може да бъде ограничавано само в рамките на защитените „културни ценности“ (каквато е логиката на Закона за културно наследство, 2009). Възприетите представи за достъпност водят логично до извода, че наследството е, също, динамично, променливо, за да може да се адаптира перманентно към „променящите се нужди и ценностни разбирания“. С други думи, наследството трябва да е достъпно и за промените в очакванията на хората. Затова авторът се дистанцира от представата за опазването като безопасно съхраняване на ценности в тяхната неизменност. Според него в определен смисъл опазването представлява вид „управление на промяната“, което поддържа именно динамичната природа на наследството. Следователно, за да се осигури една „интегрална достъпност“, която активизира всички посочени нейни разновидности, авторът правилно настоява за жизненост на наследството, която го приспособява към съвременния живот и неговата ежедневна динамика. Поради всичко това, според автора опазването е пряко свързано с достъпността. Осигуряването на интегрална достъпност, според него, би трябвало да бъде приоритетна консервационна цел.

В духа на авторовите представи, мисля, че би било добър комплимент, ако този труд бъде оценен като достъпен и ситуиран извън кутията на очакваните възможности.“
проф. арх. Тодор Кръстев, д.а.н.

 
За автора
 
Доника Георгиева е доктор архитект, преподавател по опазване на архитектурното наследство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, член на ICOMOS, ICOM, КАБ и САБ. Специализирала е в Гърция, САЩ, Люксембург, Австралия и Сърбия. Активен изследовател в областта на културното наследството с основен фокус достъпност до културното наследство и теории в опазването. Автор е на много статии и няколко глави от книги.