Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2110 Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите ...
 
Приложение №1 Списък на националните приложения към хармонизирани стандарти, които определят национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената употреба
Приложение №2 Списък на националните приложения към стандарти, които определят национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената употреба
Приложение №3 Национални изисквания по групи продукти
1. стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции
1.1. Заваряема армировъчна стомана на пръти и кангали
1.2. Стомана за предварително напрягане - телове, въжета, пръти
1.3. Изправена от кангали заваряема армировъчна стомана
1.4. Заварени мрежи и скелети от армировъчна стомана
1.5. Отделни пръти, вбетонирвани части и други армировъчни изделия, които съдържат заварени съединения 1.6. Механични съединения на стомани за армиране
2. специални цименти за строителство (отм.)
3. окислени битуми за строителство на пътища
3.1. Окислени битуми
4. продукти за пътна сигнализация - материали за хоризонтална пътна маркировка и готова пътна маркировка
4.1. Боя за пътна маркировка - бяла и жълта
4.2. Боя за пътна маркировка - термопластици и студени пластици
4.3. Готови материали за пътна маркировка - фабрично изготвени и доставяни на листове или рула, бели и жълти на цвят - студени пластици или термопластици
4.4. Готова пътна маркировка - система от материали за пътна маркировка, състояща се от: основен компонент (боя или студен пластик или термопластик) и материали за посипване и/или добавъчни материали, повишаващи сцеплението
5. вътрешни врати без изисквания за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
5.1. Вътрешни врати
5.2. Вътрешни врати с декларирана специфична употреба, отговарящи на изискванията за шумоизолация, топлоизолация, устойчивост на удар или на други изисквания
6. продукти за изграждане на водопроводни и канализационни инсталации и системи
6.1. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (PE)
6.1.1. Вентили
6.2. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)
6.2.1. Тръби
6.2.2. Свързващи части
6.2.3. Вентили
6.3. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X)
6.3.1. Тръби
6.3.2. Свързващи части
6.4. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ)
6.4.1. Тръби
6.4.2. Свързващи части
6.5. Пластмасови тръбопроводни системи. Свързващи части за механично свързване на напорни тръбопроводни системи
6.6. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT)
6.6.1. Тръби
6.6.2. Свързващи части
6.7. Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за топла и студена вода
6.7.1. Свързващи части
6.8. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Хлориран поливинилхлорид (PVC-С)
6.8.1. Тръби
6.8.2. Свързващи части
6.9. Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP)
6.9.1. Тръби
6.9.2. Свързващи части
6.9.3. Пригодност на системата
6.10. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация от полипропилен (РР)
6.10.1. Материал
6.10.2. Тръби
6.10.3. Свързващи части
6.10.4. Пригодност на системата
7. тръби и фасонни части
7.1. Тръби и фасонни части от сферографитен чугун
7.2. Фасонни части от сферографитен чугун за тръбопроводни системи от PVC-U, PE и други материали
7.3. Фасонни части от ковък чугун с резба за употреба
7.4. Фасонни части от месинг за употреба
7.5. Водопроводна арматура за водоснабдителни системи от чугун и сферографитен чугун (кранове, възвратни клапи, въздушници, арматура със задвижване, водопроводни хидранти)
7.6. Водопроводна арматура за сградни водопроводни инсталации (спирателни вентили от медни сплави, ръчно задвижвани сферични вентили
8. смесителни батерии, душове и гъвкави връзки за баня
8.1. Вентили и смесители
8.2. Душове за санитарна арматура
8.3. Шлаухи за душове за санитарна арматура
8.4. Гъвкави връзки
9. продукти от дървесина
9.1. Греди, бичмета, летви, мертеци
9.2. Плочи от плоски, тънки, дълги и ориентирани частици (OSB/2, OSB/3 и OSB/4)
9.3. Дървени траверси
10. хидравлично свързани смеси
10.1 Циментови стабилизации
10.2 Стабилизации на смеси съдържащи шлака
10.3 Стабилизации на смеси с летлива пепел
10.4 Летлива пепел за хидравлично свързани смеси
10.5 Стабилизации с хидравлично свързващо вещество за пътища
10.6 Хидравлично стабилизирани почви
11. предварително изготвени бетонни и стоманобетонни траверси и опори
12. продукти от стомана
13. системи/комплекти за хидроизолации, полагани в течно състояние на строителни съоръжения (мостове и виадукти) с бетонна основа 14. дилатационни фуги за пътни мостове
14.1. Устройства за дилатационни фуги за пътни мостове “открит тип”
14.2. Устройства за дилатационни фуги за пътни мостове “закрит тип”
15. системи/комплекти за хидроизолация на покриви, полагани в течно състояние
15.1. Течно полагани системи/ комплекти за хидроизолация на покриви на битумна основа
15.2. Течно полагани системи/ комплекти за хидроизолация на покриви на полимерна основа
16. устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сградите
17. изходни смеси за торкретбетон и на втвърден торкретбетон
17.1. Изходни смеси за торкретбетон
17.1.1. Влажни (мокри) смеси за торкретбетон
17.1.2. Фабрично произведени сухи смеси за торкретбетон, с минимална влажност, не по-голяма от 0,5 %
17.1.3. Сухи смеси за торкретбетон с влажност на добавъчните материали, не по-голяма от 6 %
17.2. Втвърден торкретбетон (изпълнен от смес за торкретбетон по т.2.1 или с пакетирани сухи смеси, предназначени за възстановяване съгласно БДС EN 1504-3)